Internationell redovisningsekonom - Malmö

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt nationella och internationella företag. Du kan exempelvis arbeta på ekonomiavdelningar, redovisnings- och revisionsbyråer eller som konsult på bemanningsföretag. Från och med hösten 2012 erbjuder vi vår utbildning till Internationell redovisningsekonom i Malmö. Våra undersökningar visar att mer än 80 % av de examinerade får jobb inom redovisning och ekonomi på redovisningsbyråer och ekonomiavdelningar i nationellt och internationellt verksamma företag.

Denna utbildning syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper i ekonomisystemets olika delar med betoning på redovisning. Arbetsrollen för en internationell redovisningsekonom omfattar allt från löpande redovisning till upprättandet av bokslut och årsredovisningar enligt internationella regler och praxis samt att kunna medverka i finansieringsarbetet och i framtagandet av underlag för investeringsbeslut.

Pil som pekar höger

Ansök

Ansökningsportalen för HT20 öppnar februari 2020.

Ansök nu

Utbildningens mål

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Internationell redovisningsekonom. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:

• Internationell redovisningsekonom
• Redovisningsekonom
• Redovisningsassistent
• Redovisningskonsult

Förkunskaper

Förkunskapskraven är:

• Slutbetyg från gymnasieskolan med minst godkända 2250 gymnasiepoäng.

• Särskild behörighet: Godkänt betyg i Svenska 2, Engelska 6 och Matematik 2.

Du uppfyller också förkunskapskraven om du förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet eller andra studier (t.ex. utomlands). Kontakta oss om du är osäker på om din utbildning och/eller yrkeserfarenhet uppfyller kraven.

Kan jag bli auktoriserad?

Vi möter FAR:s krav på yh-utbildning, vilket är 400 yh poäng innehållande företagsekonomi, juridik och skatt. Läs mer här om hur du blir auktoriserad redovisningskonsult.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är tvåårig och innehåller totalt 13 kurser varav två är arbetsplatsförlagda och en består av ett examensarbete:

• Affärsengelska
• Arbetsplatsförlagd utbildning, LIA 1 och LIA 2
• Beskattning
• Ekonomistyrning
• Examensarbete
• Finansiering
• Handelsrätt
• Interkulturell kommunikation
• IT för ekonomer
• Koncernredovisning
• Löneredovisning
• Redovisning och bokslut

Det är också viktigt att du i din roll som Internationell redovisningsekonom behärskar Excel. Därför får du under denna utbildning fri tillgång till Learnesys onlinekurs i Excel. Mer information hittar du på www.learnesy.com.

Examen

När du fullgjort utbildningen, d v s uppnått 400 Yh-poäng, får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Internationell Redovisningsekonom.

”Vill du få en bra grund som du kan bygga upp en karriär på, så rekommenderar jag dig att välja SIH.”

Intresset för ekonomi började redan som tonåring, direkt efter gymnasiet började jag urvalet av de utbildningar som man ansåg var tillräckligt kvalificerade och professionella...

Amanda Gunnarsson

Amanda Gunnarsson

Redovisningsekonom på PwC.

Ledningsgrupp

För utbildningen finns en ledningsgrupp som ansvarar för att utbildningen lever upp till angivna mål och att undervisningen bedrivs med god kvalitet. Ledningsgruppen består av en studeranderepresentant, en representant från SIH samt representanter från arbetslivet. I denna ledningsgrupp sitter följande representanter från arbetslivet:

Företag som är med

Handelsbanken
Academic Work
Duni
Egmont Publishing
Lindhs Redovisning i Skåne
Hekona
Procivitas

Logotyp Academic Work
Logotyper Duni
Logotyp Egmont Publishing
Logotyp Hekona
Logotyp Handelsbanken