Alla utbildningar

Internationell redovisningsekonom

Malmö

Redovisningsekonomer efterfrågas av alla branscher, av små och stora, privata och offentliga, samt…

Läs mer

IT-säkerhetsspecialist

Malmö

Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av…

Läs mer

Speditör/Logistiker med miljöprofil

Malmö

I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl…

Läs mer

Vad är yrkeshögskola?

Yrkeshögskolan är en statligt finansierad eftergymnasial utbildningsform som funnits sedan 2009. Yh har sitt ursprung i den kvalificerade yrkesutbildningen som introducerades 1996.

Kännetecknande för Yh är den starka kopplingen till arbetslivet och att utbildningen ska leda fram till en anställning.

I utbildningen deltar företag och organisationer aktivt både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande.