Om SIH Malmö

SIH Malmö ligger centralt på Skeppsbron och erbjuder behovsanpassande utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären! Vi är en mindre och personlig skola där studenterna har nära kontakt med lärare och skolledning, och stora möjligheter att påverka!

gamlasih_malmös

Bakgrund

Stockholms Internationella Handelsskola (SIH) bildades 1999 av Bengt Dotevall och Claes Ringqvist tillsammans med Iterum verksamhetsutveckling. Vi såg ett ökat behov av internationellt inriktade ekonomiska utbildningar i en allt mer globaliserad värld. Antalet delägare i SIH utökades 2001 med fyra kolleger från Frans Schartaus Handelsinstitut. Vi satsade från början först och främst på att erbjuda kvalificerade yrkesutbildningar, en för den tiden relativt ny statligt finansierad utbildningsform, som nu har övergått till att bli Yrkeshögskolan. Den första KY- utbildningen startade vi 2002 för att året därefter kunna erbjuda två ytterligare KY-utbildningar. År 2005 skiljde sig SIH från Iterum. Det var kvartetten Magnus Holmberg och Nils Olofsson som tillsammans med Bengt och Claes utgjorde det ”nya” SIH.

År 2012 togs ett nytt steg i SIH:s utveckling genom bildandet av SIH Malmö. Malmöregionen är en spännande tillväxtregion som passar SIH:s utbildningskoncept. Ansvarig för verksamheten i Malmö är rektor Anna Wattrang.

Från och med 2014 ägs SIH av Bengt, Claes och Magnus.

 

Logo mail

Anna är civilekonom och har många års erfarenhet av att arbeta som ekonomichef och controller i internationella koncerner. Hon har också varit verksam som egenföretagare.