Ansök till en utbildning

Till ansökningsportalen

Efter att du har gjort din ansökan på ansökningsportalen så måste du skicka in vidimerade betygsdokument och intyg för att din ansökan skall bli giltig. Dessa kan antingen sändas via post eller E-post. Märk kuvertet med utbildningens namn om du skickar via post.

gamlasih_malmös

 

  • Stockholms Internationella Handelsskola i Malmö, Skeppsbron 5, 211 20 Malmö eller…
  • E-post för Speditör/Logistiker till ansokan.spedlogmalmo@sih.se

Antagningsprocessen – efter ni skickat in er ansökan

Antagningskommittén går igenom samtliga ansökningar och rangordnar de behöriga sökanden efter högst meritpoäng. Meritpoängen räknas på gymnasiebetyget som maximalt kan ge 20 p, arbetslivserfarenheter max 3 p och universitets-/högskole-/yrkeshögskolestudier max 3 p. För de två sistnämnda får man 0,5 p för varje 6 månader/termin heltidsarbete/-studier. Detta innebär att man kan ha max 26 meritpoäng. För alla utomnordiska och icke-anglosaxiska betyg krävs validering av Högskolerådet. De 80 personerna med högst meritpoäng kallas till intervju som äger rum i slutet av maj och i början av juni. Antagningsbeskedet där de framkommer vilka c:a 38 personer som erbjuds en plats på utbildningen, vilka som får en reservplats samt vilka som inte blir antagna skickas ut i mitten av juni.

Tänk på att vara noggrann med att fylla i ansökan korrekt och att alla dokument är vidimerade.

Till ansökningsportalen

Lycka till!